Filosofien i DSDM

I tradisjonelle prosjekter har man fokusert på å tilfredsstille innholdet av kravdokumenter og tilpasse seg tidligere leveranser. Dette har man gjort selv om kravene ofte har vært upresise, tidligere leveranser har vært feil og forretningens behov har endret seg siden begynnelsen av prosjektet. I tillegg har man tillatt at tid og ressurser kunne variere under utvikling. I DSDM praktiserer man det motsatte. Tiden er fastsatt for varigheten av prosjektet og ressurser er bestemt så langt dette er mulig. Dette innebærer at kravene som blir tilfredsstilt kan endres underveis.

DSDM filosofi

Fleksibilitet i kravene som skal tilfredstilles har betydelig innvirkning på utviklingsprosessen, kontroller og akseptansen av systemet. En av DSDMs fundamentale antagelser er at ingenting lages perfekt første gang, men 80% av løsningen kan bli levert på 20% av tiden det vil ta å levere den totale løsningen. Et av de grunnleggende prinsippene i DSDM er at forretningsmessig fordel er et essensielt kriterium for aksept av leveranser. Her skiller DSDM seg fra tradisjonen hvor man skal tilfredstille alle krav i en kravspesifikasjon, hvor man ofte ikke er klar over at kravene faktisk kan være uriktige.

DSDM er uavhengig og kan benyttes unisont med f.eks. Scrum, RUP og Prince2

Merk at denne filosofien fordrer en kontraktsform hvor man berammer tid og ressurser på forhånd, mens den funksjonalitet om leveres er begrenset av de rammer som er gitt.