Fordelene med DSDM

DSDM involverer systemets sluttbrukere eller nøkkelpersoner som forstår virksomhetsområdet - i hele gjennomføringsfasen ved bruk av en iterativ prosess basert på evolusjonær prototyping. Fordelene er at:

  • brukerne sannsynligvis føler eierskap i systemet
  • risikoen for å utvikle ”feil” system reduseres betraktelig
  • større sannsynligheten for at det endelige systemet er iht. brukernes virkelige forretningskrav
  • siden brukernes representanter definerer og koordinerer den nødvendig opplæring, vil brukernes opplæring bli bedre
  • siden alle involverte i prosjektet samarbeider under utvikling øker mulighetene for en ”smertefri” implementering