Hvorfor DSDM?

DSDM er en uavhengig metode som erkjenner at flere prosjekter feiler pga. menneskelig svikt enn av teknologiske årsaker. Det settes fokus på å hjelpe mennesker i å arbeide effektivt sammen for å nå forretningens mål. Metoden er verktøy- og teknologi­uavhengig. Dette gjør det mulig å bruke metoden i et hvilken som helst forretningsområde og teknisk miljø uten å  knytte brukerne til en bestemt leverandør.

En av DSDMs fundamentale antagelser er at ingenting lages perfekt første gang, men 80% av løsningen kan bli levert på 20% av tiden det vil ta å levere den totale løsningen. Et grunnleggende problem for en mindre fleksibel fremgangsmåte er forventninger om at potensielle brukere av datasystemet, skal kunne forutse hva alle krav til systemet vil bli en gang i fremtiden.