Prinsippene

Under vises de grunnleggende prinsippene som DSDM bygger på. Hvert av prinsippene er anvendt formålstjenlig gjennomgående i forskjellige deler av rammeverket

1. Fokuser på forretningsbehovet Enhver beslutning som tas i prosjektet bør betraktes i lys av at det kan overstyre prosjektets mål, hvilket innebærer å levere det virksomheten trenger å få levert, når den trenger det.
2. Lever i tide Å levere produkter i tide er særs ønskelig for et prosjekt. Som oftest er det å levere i tide den viktigste suksessfaktoren av alle. En forsinket levering kan underminere hele hensikten med prosjektet dersom markedsmessige muligheter eller offentlige regelverk er førende.
3. Samarbeid Team som aktivt samarbeider og kommuniserer vil alltid være mer effektive enn grupper med individer som arbeider med løs tilknytning til hverandre. Samarbeid stimulerer til økt forståelse, bedre ytelse og forent eierskap, hvilket får team til å yte mer enn summen av deres individuelle bidrag.
4. Gå aldri på akkord med kvaliteten I DSDM Atern, bør man enes om kvaliteten på det som skal leveres fra begynnelsen av prosjektet. Alt arbeid bør ta sikte på å levere den kvaliteten som er bestemt, hverken mer eller mindre. Løsningen må være 'god nok'. Hvis virksomheten enes om at et minimum av løsningen er adekvat, så bør det være akseptabelt.
5. Bygg inkrementelt på et godt fundament For å være i stand til å levere reell forretningsverdi tidlig, anbefaler DSDM Atern at man leverer systemet inkrementelt (med del-leveranser). Dette oppmuntrer interessenters tillit og er kilde til god feedback for fremtidige leveranser. Inkrementer som produksjonssettes for operasjonelt bruk leder gjerne til økt forretningsverdi
6. Utvikle iterativt For å skape en riktig forretningsløsning, anbefales at man benytter en iterativ fremgangsmåte. Det er meget skjelden at en funksjon lages perfekt første gang. Det er også slik at vi lever i en verden hvor mye endrer seg hele tiden. Gjennom å ha et pragmatisk syn på evulosjonær utvikling påvirket av brukere, marked og andre krefter, vil prosjektet være i stand til å levere bedre løsninger for virksomheten.
7. Kommunisér kontinuerlig og tydelig Dårlig kommunikasjon er ofte sitert som den største årsaken til at prosjekter feiler. Atern teknikker er spesielt tilrettelagt for å sikre god og effektiv kommunikasjon, både for teams og individuelt
8. Demonstrér kontroll Det er vesentlig å vise kontroll gjennom hele prosjektets livsløp. Et Atern team trenger å være proaktive og ha grep på fremdriften i overensstemmelse med det som ble avdekket i forretningsstudiet og ikke minst business case'n.