DSDM produkter

Ved bruk av DSDM verdsetter man fungerende programvare fremfor omfattende dokumentasjon. DSDM regnes derfor som et lettvekts rammeverk. Dette innebærer allikevel ikke at man ikke skal produsere dokumentasjon. Det er nødvendig å dokumentere mål, krav, leveranser, planer osv. for å skape forståelse for hva man skal oppnå i prosjektet. I hver fase i DSDM produseres spesielle produkter. Dette kan være dokumentasjon eller andre produkter som for eksempel prototyper, modeller eller selve systemet. Under er listet produkter som anbefales levert i livsløpet av et DSDM-prosjekt.

Mulighetsstudie

  • Mulighetsstudierapport
  • Overordnet plan

Forretningsstudie

  • Definisjon av Forretningsfundamentet
  • Prioritert kravliste
  • Systemarkitektur
  • Ledelsesfundament
  • Leveranseplan
  • Mulig prototype av løsning
  • Prosjektkontroll pakke (system for oppfølging og styring av prosjektet)

Løsningsstudie og utvikling

  • Timebox plan
  • Timebox evalueringshistorikk
  • Implementeringsplan
  • Forsikringspakke for løsningen (testing, evaluering)

Implementering

  • Produksjonssatt løsning
  • Inkrementevaluering / Prosjektevaluering
  • Brukerdokumentasjon og opplærte brukere (avh. av prosjektets karakter)