DSDM teknikker og kontroller

Hvert prosjekt vil ha brukt for gode styringsteknikker, som prosjektplanlegging, risikostyring og kvalitetsstyringfor å kunne styre prosessen. DSDM gir veiledning i styringsteknikker som fokuserer på aspekter rundt kontroll av hurtig utviklingsarbeid.

Styring og ledelse gir ikke hele svaret alene. Menneskene i prosjektet vil komme til å utføre en rekke oppgaver – alt fra å identifisere hvordan løsningen på et problem skal angripes, til å sette den endelige og totale løsningen i produksjon. DSDM bruker en rekke utviklingsteknikker som hjelper prosjektdeltakerne gjennom disse oppgavene.

DSDM erkjenner at et hvert prosjekt er unikt på sin måte. En rekke faktorer å betrakte ved oppstart av et DSDM prosjekt gjøres gjennom bruk av et kvalifiserings-/risikofilter for å avdekke eventuelle problemstillinger som måtte oppstå senere i prosjektet. Og siden prosjekter kommer i alle størrelser og varianter vil DSDM kunne tilpasses hvert enkelt prosjekt.

Styringsteknikker

 • Timeboxing er en viktig teknikk for å sikre at prosjektet leverer nøyaktig til det tidspunktet som er nødvendig.
 • MoSCoW prioritering er en teknikk som benyttes i sammen med timeboxing og som gjør prosjektteamet i stand til å være fleksible på hva som må leveres til enhver tid i prosjektet. Teknikken bidrar også til å fokusere på å levere det som er mest formålstjenlig for virksomheten.
 • Prosjektledelse. Siden DSDM skiller seg fra tradisjonelle aktivitetsbaserte prosjekter, til et fokus på å styre beslutningsdyktige prosjektdeltagere som arbeider med stramme tidsfrister. Dette håndteres derfor spesielt i DSDM.
 • Prosjektplanlegging. Teknikker for å planlegge iterativt og inkrementelt iht. DSDMs fremgangsmåte.
 • Risikostyring. Når og hvordan risikostyringsaktiviteter gjennomføres i DSDM. I tillegg betraktes også risiki forbundet med hvilke konsekvenser det har å fravike DSDMs prinsipper.
 • Måling av prosjekter. Retningslinjer for hva som bør måles og når målingene skal finne sted for å sikre at prosjektet blir en suksess.
 • Estimering. Hva bør estimeres, når og hvordan i henhold til planleggingsprosessen.
 • Kvalitetsstyring. DSDM rammeverket inneholder en god basis for alle aspekter av kvalitetssikrings- og kontrollaktiviteter og inneholder en spesiell sjekkliste for helsesjekk i prosjekter.

Utviklingsteknikker

 • Fasiliterte workshops. En viktig teknikk for å holde god fremdrift i prosjektet og i riktig retning i forhold til forretningsmessige og tekniske krav. Workshops benyttes gjennomgående i prosjektet for å skape produkter og ta raske beslutninger sammen med interessenter.
 • Prototyping er fundamentalt viktig i DSDM-prosjekter. Teknikken involverer brukerne i utviklingsaktiviteter på et tidlig stadium, slik at de har mulighet til å styre utviklingen i riktig retning og oppnå størst forretningsmessig gevinst.
 • Modelleringsteknikker. Hva bør modelleres, når og hvordan. DSDM gir organisasjoner og prosjekter mulighet til å bestemme hva som passer best i hvert enkelt tilfelle.
 • Testing gjennomføres som en integrert del av livsløpet i prosjektet for å sikre at løsningen oppnår den standard som kreves. Det fokuseres på hva som må gjøres fremfor hva som kan gjøres hvis mer tid var tilgjengelig. DSDM beskriver 6 prinsipper for testing, og hvordan dette kan behandles forbundet med forskjellige typer tester.
 • Konfigurasjonsstyring er en viktig faktor når produkter (programvare og dokumentasjon) utvikles gjennom hele prosjektets livsløp. DSDM beskriver hva som bør kontrolleres ved bruk av konfigurasjonsstyringsverktøy, samt hvem som er ansvarlig og når det bør gjøres.
 • Utviklingsmiljøet består av verktøysuiter som benyttes for å skape prosjektets tekniske løsning. Miljøet spiller en viktig rolle når produkter skal skapes raskt. Et dårlig utviklingsmiljø vil hindre utviklernes kreativitet. DSDM gir retningslinjer for hvilke verktøy man bør fokusere på og hvilke egenskaper som passer best for iterativ og inkrementell utvikling.